fbpx

Úvahy o bolesti

 Už jste někdy zažili tu nesnesitelnou bolest? 

 Tu bodavou, těžkou, vleklou, ostrou, zařezávající se, krouživou, palčivou, rýpavou, řezavou, drtivou, trhavou, pulsující, horkou bolest?

 Kdo z nás ji už nezažil, že? Každý z nás má tuto zkušenost. Ať už ve větší či menší míře.

 Tak pojďme trochu prozkoumat tu bolest.

 Ačkoli je bolest subjektivním prožitkem s určitými objektivními projevy a doprovodnými jevy, není nezbytně nebo výhradně vědomým prožitkem. Objevuje se bez vědomého uvědomění ve stavech spánku, při narkóze, a dokonce i při určitých typech chemoanestezie. Ale protože je bolest především vědomým subjektivním jevem, se všemi druhy nepříjemných, ohrožujících, a dokonce životu nebezpečných emočních a psychologických významů a smyslů, lze často k problému přistoupit prostřednictvím hypnózy, někdy snadno, někdy s větší obtížností. Mimoto míra bolesti nehraje nutně roli.

Bolest není pouhým nekomplikovaným škodlivým podmětem. Má různé emoční, psychologické a somatické významy. Je působivou motivační silou v životní zkušenosti. 

Je základním důvodem pro vyhledání lékařské pomoci

Aktuální prožitek bolesti je doprovázen vzpomínkou bolesti předchozí, stejně tak jako z představy bolesti budoucí. Tak je bezprostřední bolest zvětšena o předchozí bolest a vystupňována o budoucí možnost bolesti. Bezprostřední bolest je tedy pouze střední třetinou celého prožitku bolesti, což je velice zajímavé. Nic tak nezesiluje bolest jako strach, že bude přítomná i zítra. Podobně se bolest zvyšuje s uvědoměním, že stejná nebo podobná bolest byla prožívána v minulosti. To s bezprostřední bolestí činí budoucnost ještě hrozivější. Naopak uvědomění, že stávající bolest je jen jednotlivou událostí, která rozhodně skončí úlevou, napomáhá k jejímu zmírnění. 

 Bolest je jako prožitek v hypnóze přístupnější, jelikož se ve své podstatě a intenzitě mění. Tak můžeme pohlížet na bolest prostřednictvím délky času, například: přechodná, vracející se, mizející, akutní nebo chronická. Každá z těchto specifických vlastností nabízí různící se možnosti hypnotických přístupů.

 Bolest má také určité emoční atributy. Může být znervózňující, nepřekonatelná, znepokojující, ohrožující nebo nepoddajná. Což nám nabízí další možnosti hypnotických přístupů.

 Jako obranný mechanismus by bolest neměla být jako taková přehlížena. Nutí nás chránit bolestivé oblasti, vyhýbat se škodlivým podnětům a vyhledávat pomoc. Také nastavuje samoúzdravné procesy. 

Hypnotické možnosti pro zacházení s bolestí:

 Prvním z těchto nejběžněji používaných, ale často nikoli opravdu platných je přímá sugesce naprostého odstranění bolesti. Jako další můžeme využít nepřímého hypnotického odstranění bolesti. Dále můžeme využít amnézie. Také analgezie nebo anestezie. Hypnotické disociace, dezorientace času a těla jsou také úspěšné metody při zvládání bolesti atd.

 Přesto bolest sama o sobě může sloužit k určitým užitečným záměrům. Vytváří varování, neodbytné varování, že je nutná pomoc. Přináší fyzické omezení aktivity, což často prospívá. V neposlední řadě podněcuje v těle fyziologické změny úzdravné povahy. Z tohoto důvodu není bolest pouze nežádoucím vjemem, který má být odstraněn, ale spíše prožitkem, který má být uchopen ku prospěchu.

 Přihláška na kurz | Termíny a ceny