fbpx

Tajné návrhy

 Už jste někdy slyšeli o zprávě, která je začleněna do příběhu tak, že naše vědomí vnímá pouze příběh, zatímco naše podvědomí dokáže vnímat i skrytou zprávu?

 Dokážete si představit, že zvládáte umění začleněných návrhů?

 Cítili byste se v komunikaci lépe kdyby jste uměli využít začleněných návrhů?

Dobrá, pojďme si o tom povědět něco více.

 V historii hypnózy jsou začleněné návrhy celkem novým tématem. Byli objeveny hypnoterapeutem Dr. Miltonem Ericksonem.

 Dr. Milton Erickson pracoval ve Worcesteru ve státní nemocnici. A jednou z věcí bylo, že měl ve zvyku pracovat s různými chovanci, kteří byli mentálně narušení. Včetně schizofreniků. Byla zde teorie okolo náhodných proslovů schizofreniků, že musejí něco znamenat. Jen je neuměl nikdo dekódovat. Zkoušeli mnoho věcí a způsobů včetně metafor. A stále jim to nedávalo smysl. Stále nedokázali určit jaký smysl mohou tyto proslovy mít. Jednoho dne se Erickson rozhodl pročítat skripta záznamů, doslovných přepisů a představ schizofreniků. Náhle ho napadlo, co když většina těchto slov je jen smetí, ale zkutečná zpráva je skrytá uvnitř jako nevybroušený diamant, jako jehla v kupce sena. Tak začal analyzovat stohy těchto přepisů a skutečně někde uprostřed našel začleněné, skryté sdělení. Žádost o pomoc. Vysvětlení pacienta. V ten moment to byla zatím pouze teorie. Co když našel tyto slova jen náhodou a nemají žádný význam. A tak se to Erickson rozhodl otestovat. Způsob jakým to udělal byl opravdu důmyslný. Jedna ze sekretářek, která v té době pracovala v nemocnici trpěla migrénou. Jedinou možností jak si pomoci od těch strašných migrén, jedinou kterou znala, byla lehnout si v tmavém pokoji s mokrým ručníkem přes hlavu a jednoduše se z toho vyspat. V těchto dnech se Erickson rozhodl vyzkoušet svou teorii. Vzal si ty spisy slovního salátu schizofreniků a namísto začleněných zdělení o utrpení do toho dal sdělení o bolesti hlavy. O tom jak je menší a menší. O zdraví, dobrém pocitu. Klidu a relaxaci atd. A v okamžiku kdy sekretářka opět začala trpět migrénou tak namísto toho, aby si šla lehnout ji Erickson dal tyto spisy a trval na tom, že ji je musí přečíst. A Erickson byl opravdovou autoritou, takže sekretářka uposlechla. V okamžiku jak ji četl tuto bezvýznamnou míchanici slov dal pozor a lehký důraz na specifická slova, která jsou vložená jako návrhy. Opatrně, ale konzistentně. A opravdu během deseti minut byla bolest hlavy pryč. Sekretářka byla překvapená. Ještě nikdy se nestalo nic podobného.

 Princip sám byl mnohokrát studovaný a věřte tomu nebo ne. To je to co je v psychologické literatuře nazýváno podvědomí prach. V podstatě to co se děje je, že podvědomí rozpoznává určité vzory. Mnoho lidí má takzvanou zahrnutou znalost. Vy prostě víte jak něco udělat, jen nevíte kde a kdy jste se to naučili. Například každý v západní kultuře ví, že mírné kývnutí hlavou znamená ano a zavrtění ne. V některých zemích je to obráceně což je pravda. Ale nikdo nás to neučil. Nikdo nám to nemusel vysvětlovat. To je něco co jsme se naučili implicitně, protože podvědomí si všimlo určitého vzoru. Začleněné návrhy vám dovolují mluvit přímo k podvědomí bez toho, aby byla zpráva jakkoli odhalena.

 Jak vytvořit takový vzor?

 Způsobů je mnoho. Jen musíte vytvořit určitou konzistenci, označit je.

 Můžete použít fyzické vzory, gesta, tón, posun, přestávku atd. Jako první způsob jak označit jisté sdělení pro podvědomí může být gesto, které uděláte vždy, když řeknete specifické slovo. Tak můžete označit slova ve větším příběhu nebo sdělení. Slova jako: poslouchat, dobře, jít hlouběji, uvolnit se, věnovat pozornost, cítit se dobře, opravdu hluboko atd. Může to být slovo nebo fráze. Dalším způsobem jak označit jistá slova v konverzaci může být i oční kontakt. Což je velice užitečný způsob jak udělat nepřímé dosazení, konverzační dosazení.

 Jen trénujte a bavte se. Však je to jen hra. Také je zde jedinečná možnost dozvědět se mnohem více o hypnóze. Dokonce mnohem více než zná většina běžných hypnotizérů. 

A jaká že je ta možnost?

 Projít uceleným tréninkem hypnózy, právě teď.