fbpx

Strach

  Jako první věc, kterou bych chtěl zmínit ještě před tím než budeme mluvit o strachu je, že:

 každá emoce má svůj pozitivní účel. 

Každá emoce je rozumná a racionální ve svém vlastním kontextu. Všeobecně řečeno, každá emoce má svůj vlastní účel. Je utvořena tak, aby nás určitým způsobem ovlivnila k dosažení určitého výsledku. Je pravdou, že spousty lidí uvažuje o emocích jako je strach, že jsou zbytečné, nežádoucí, negativní nebo dokonce, že je to něco co absolutně nepotřebujeme.

 Když porozumíme emocím přestaneme s nimi bojovat a přitom je můžeme začít používat ke svému vlastnímu růstu. Vše záleží na kontextu, načasování, frekvenci, záměru, síle atd.

 Dovolte mi příklad s nějakou emocí. Co takhle láska. Lásku považujeme za velice pozitivní emoci. A láska je opravdu velice pozitivní emocí. Řekněme, že je zde osoba, která věří, že láska je odpovědí na všechny problémy. Což může vést k okamžiku kdy se tato osoba zamiluje do někoho nesprávného, jelikož láska vyřeší všechny problémy. V tomto případě je tato osoba hnána touhou zažít pozitivní emoci, která se stává jednou z nejzákladnějších věcí po kterých touží: být milován. Na tom není nic špatného. Nicméně jejich přesvědčení o lásce je zavádějící a může způsobit, že se dostanou do velmi nezdravých vztahů.

 Prvním krokem je pochopení logiky a účelu emocí. 

 Strach je jedním z nejjednodušších pocitů, který lidé zažívají. Je lepší se za určitých okolností bát, protože to znamená, že můžete utéct a zachovat si tak svůj život. Nebo to může znamenat záchranu života milované osoby. Strach nás má chránit před fyzickou nebo emocionální újmou. Strach nám brání řídit auto nad naše schopnosti, což nás chrání před způsobením nehody. Strach se může objevit i v souvislosti s naším partnerem vzhledem k našemu chování a případnou emocionální bolestí ze ztráty partnera. V těchto případech nás strach chrání a je důležité mít na paměti, že strach je pozitivní emocí.

 Možná nemusí být vždy dosaženo pozitivních věcí. Mohou být chvíle kdy cítíme strach v nevhodné situaci. Ale pokud chápeme účel strachu pak jej můžeme nasměrovat k tomu co potřebujeme a pak jej můžeme uvolnit.

Podmínky, které vyvolávají strach

 Odkud pochází strach?

Zdá se, že to jsou situace kdy očekáváme nějakou újmu. Jsou jisté věci, které můžeme říci o strachu.

1, Strach je vždy orientován na budoucnost

  Bát se můžeme pouze věcí, které mohou nastat. Jediný způsob jak pocítit strach z minulosti je obava, že se to může přihodit znovu.

2, Strach vyžaduje přesvědčení, že se událost pravděpodobně stane

  Asi se nebojíte toho, že na vás spadne nebe při nedělní procházce. To se pravděpodobně nestane. Pokud však máte změnit svoje zaměstnání a je zde možnost, že nové zaměstnání bude ještě horší pak můžete pocítit strach udělat tuto změnu.

3, Čím je situace pravděpodobnější tím větší je strach

  Což jde ruku v ruce s předchozím bodem. Pokud se to už stalo někomu jako jste vy nebo dokonce někomu lepšímu pak je zde velká pravděpodobnost, že se to stane což vyvolává větší strach. Pokud se to může stát lidem, kteří jsou silnější, moudřejší atd. tak proč ne vám. Pokud nejsou ostatní imunní tak proč byste měli být vy.

4, Čím blíže je daná událost tím větší je strach

  Všichni víme, že zemřeme. A přesto nás tento strach nepronásleduje každým dnem, protože věříme, že to přijde ve vzdálené budoucnosti. Na druhou stranu pokud by třeba v práci na vás někdo namířil nabitou zbraň, potencionální ztráta života je zde bezprostřední a strach by byl obrovský.

5, Neznámo zesiluje strach

  Pravděpodobněji se budeme bát, když přesně nevíme co nás čeká. Jak dlouho to bude trvat. Jak to bude intenzivní.

6, Strach vyžaduje naději, že obávaná situace nemusí nastat

  Pokud není žádných pochyb o nastávající situaci, pokud je situace absolutně nevyhnutelná strach mizí. 

 

Důsledky strachu

Strach vás bude motivovat, abyste udělali jednu ze tří věcí:

  1. Útok
  2. Útěk
  3. Zastavení

Reakce útok, sebeobrana, plánování dopředu je předcházení problému, čehož využívají například pojišťovny, účetní nebo právníci. Prostě vyvolávají strach z budoucnosti, který motivuje touhu bojovat proti tomuto problému.

Reakce útěk, což je motivací změny, která může změnit vaši situaci nebo vaši osobnost. Například žena v domácnosti tyrana, která má strach o sebe a svoje děti je motivována ke změně, útěku, odejití, aby ochránila sebe a své děti.

A nakonec reakce zastavení, která je nejčastější reakcí strachu v moderním světě, kde skutečná nebezpečí nejsou tak rozšířená jako ta představovaná nebezpečí. Například vás zastaví na hranici chodníku, abyste nevstoupili pod právě přijíždějící auto. Také vám brání v tom, abyste něco nevhodného řekli v místnosti plné lidí, kteří by vás mohli nakonec odmítnout, vyhodit vás nebo nějak potrestat. Prostě vám brání v chování, které by vás mohlo dostat do potíží.

 Jak rozptýlit strach

 Takže nyní víte jak pracuje strach, jaké jsou podmínky, účel a reakce strachu.

 Ale jak se strachu zbavit?

 Zde jsou nějaké možnosti jak to udělat.

1, Fyzický pohyb uvolňuje biochemii strachu. Proto má sport uklidňující vliv. Cvičení podporuje uvolňování endorfinů, které vám přinášejí dobrý pocit.

2, Přítomný okamžik. Pokud vaše myšlenky nejsou v budoucnosti, nemůžete si představit špatné věci, takže neexistuje žádné negativní očekávání. Být v přítomném okamžiku zabraňuje vyvolání strachu.

3, Očekávejte dobré věci. Pokud je tedy strach vyvoláván očekáváním negativních věcí, pak očekávání pozitivních věcí rozpouští strach.

4, Vlastní zkušenost. Pokud jste v minulosti již zvládly podobné situace tak víte, že je můžete zvládnout i příště. Jinými slovy využíváte zdroje z minulosti, abyste je přenesly do budoucnosti.

5, Co je důležitější. Uvědomte si co je v této situaci důležitější než případné důsledky, které vyvolávají strach. Například matka, která chrání své dítě, které je v nebezpečí, díky čemuž je ochotna obětovat svůj vlastní život, svou vlastní bezpečnost, svou vlastní pohodu, aby je uchránila.

6, Udělejte to nevyhnutelné. Pokud je beznadějná situace přijata jako nevyhnutelná, strach mizí. Pamatujte, že se nemusíte bát situace pokud vám nezbude žádná naděje, abyste se vyhnuli nějaké újmě.

 Pamatujte, že zvládnutí emocí vám dává nástroje a schopnosti úplně transformovat negativní emoce. Jakmile toho dosáhnete můžete se stát inspirující silou pro vaše přátelé, rodinu a kamarády. Být opravdovou motivací pro vaše okolí. 

Tak

na co

ještě

čekáte? 

 Jste připraveni využít sílu emocí spolu s dalšími hypnotickými technikami? Zajistěte si místo na semináři hypnózy kde se můžete dozvědět jak pracovat ……..