fbpx

Síla souhlasu

 Každý z nás už v životě jistě zažil situaci kdy se snažíte někomu poradit a vaše rada je zamítnuta hned co ji vyslovíte. Může to být i situace kdy přinášíte nové myšlenky a ty jsou zamítnuty hned na začátku, aniž by byli nějak zkoušeny, rozmýšleny. Důvodem pro takové zamítnutí může být kritické myšlení tzv. kritický faktor. Kritický faktor je něco co způsobí přijetí nebo zamítnutí myšlenky, která přichází. Kritický faktor je jako strážce hradu. Zjednodušeně řečeno je kritický faktor nastaven na odmítání tedy “NE” nebo je nastaven na přijímání tedy “ANO”. Toto nastavení jsou pouze tendence k přijímání nebo odmítání a mají klouzavou hranici. Ve chvílích kdy je náš kritický faktor nastaven na odmítání pak dochází většinou k nedorozumění. Zatímco pokud je nastaven na přijímání je velice snadné se domluvit.

 A to je báječné zjištění, nemám pravdu? Našim cílem stejně tak jako cílem každého hypnotizéra je dostat tuto klouzavou hranici co nejvíce do stavu přijímání tedy “ANO nastavení”.

 Jako hypnotizéři potřebujete, aby vám váš klient důvěřoval, a aby přijímal vaše myšlenky. Bez souhlasu kritického faktoru se nové myšlenky nedostanou k podvědomí kde mohou být tyto nové myšlenky zkoumány.

 A já vám dnes prozradím tajemství jak nastavit kritický faktor na přijímání tedy na “ANO”.

 První strategií nebo taktikou jak snížit kritický faktor a nasměrovat ho na “ANO” je strategie:

Jet první třídou nebo chcete-li jít první

 Neurovědy prokázaly, že pokud jsme s někým v kontaktu začínají být aktivní tzv. zrcadlové neurony. Jednoduše řečeno pokud budete nevrlý ve špatné náladě a podrážděný začne váš protějšek tuto náladu přebírat. Jelikož se vaše neverbální komunikace přizpůsobí tomuto stavu. A pokud je tohle všechno pravdou je snadné v tomto stavu získat souhlas? Pravděpodobně ne.

 Proto je v první řadě důležité být v přátelském, kamarádském nastavení. V hypnóze se tomu říká H+. Což znamená mít silnou touhu, aby měl váš protějšek ten nejlepší zážitek z hypnotického sezení. Vaše myšlení bude mít okamžitý vliv na tón vašeho hlasu a řeč těla. Pokud jste přátelský, usměvavý a příjemný jaký pocit s toho může mít partner? Vzpomeňte si na zrcadlové neurony.

Dalším krokem může být:

 Pozitivní posilování

 Opět je to velice jednoduchý krok. V podstatě jde o to, že pokud slyšíte myšlenky a názory se kterými souhlasíte dejte to najevo. Nezáleží na tom zda to okomentujete nebo jen přikývnete hlavou na znamení souhlasu. Samozřejmě to mohou být i různá gesta, která dají znamení souhlasu vašemu partnerovi.

 Oproti tomu pokud zaslechnete myšlenky se kterými nesouhlasíte pak nedělejte nic. Žádná gesta, prostě nic co by naznačilo rozpor ve vaší komunikaci. Pokud někomu dáte najevo, že nepřijímáte žádné myšlenky, které jsou vyjádřené nesouhlasem dáváte tak najevo, že není možná dohoda.

 To všechno ukáže vašemu partnerovi, že je důležitá souhra v rozhovoru. Oproti tomu, aby vznikla pře a nedorozumění. V tuto chvíli bych chtěl upozornit, že nejde o to převzít názory a přesvědčení druhé strany.

Spíše jde o to uznat námitky, dát prostor. Místo toho, abychom se stavěli do opozice, jelikož už víme, že poté je snazší přednést svůj vlastní názor a bude mu věnována stejná péče jakou jsme my věnovali názoru druhé strany.

 Další nástroj, který můžete využít na podporu je “ANO” sada

“ANO” sada

 Vzpomeňte si na kritický faktor a tendence přijímání. Co myslíte jak by se dal podpořit tento efekt ještě o něco víc? OK, prozradím vám to. I tento krok je velice srozumitelný a spočívá v tom, že říkáte věci, které jsou pravdou, všeobecnou pravdou. Popřípadě můžete říkat věci, které mají velkou pravděpodobnost přijetí nebo můžete využít krátké rekapitulace toho co vám řekl partner.

 

Chtěli byste vědět víc?

Chtěli byste být přesvědčivější nebo raději děláte vše co vám ostatní řeknou?

Líbilo by se vám kdyby vám lidé více naslouchali?

Chtěli byste mít větší vliv?

Nebudete snad nadšeni, když víte, že jste stále přesvědčivější?

Chtěli byste si u nás zajistit místo, abyste získali všechna magická tajemství komunikace?

Nebylo by lepší vytvářet porozumění, které následuje souhlas?

Není snad důležitější cesta porozumění a souhlasu k dosažení dohody?

Cítily byste se naplnění kdyby vám lidé vycházeli vstříc?

Všimli jste si, že se lidé neustále ovlivňují navzájem?

Uvědomujete si, že je důležité dělat správné věci správně?

Chcete, aby vaše sny skutečně ožily? 

Chcete se dozvědět ještě víc na semináři hypnózy?

Nejste snad šťastnější, když máte více možností volby?

Dáváte přednost nastavení souhlasu a spolupráce nebo vám lidé odolávají?

Vnímáte jak je rozhodující nastavení mysli na souhlas?

Uvědomujete si, že je zapotřebí konat, právě teď?

Také otázky jsou dobrým nástrojem pro vytváření souhlasného nastavení, nemám pravdu?

 Vaším cílem je vytvořit prostředí kde mohou být přijímány vaše myšlenky, stejně tak jako může tohle všechno podpořit váš vztah.

 Když se nad tím zamyslíte pak všechny tyto kroky můžete najít v jakékoli úspěšné komunikaci. Máte ve svém okolí někoho kdo umí vycházet tak říkajíc s každým? Nebo třeba někoho kdo dokáže poradit v každé situaci? Někoho kdo by dokázal prodat lednici Eskymákům? Někoho kdo se těší velké důvěře a přátelství svého okolí? Pak si můžete všimnout, že i tito lidé využívají těchto principů třebaže si nejsou vědomi toho co používají. A víte taky, že se ještě můžete přihlásit na seminář?

 Trénujte a testujte tento přístup a věřte, že se vaše komunikace stane o mnoho vlivnější a co je největší výhodou, bonusem tohoto přístupu?

Posiluje to přátelství