fbpx

Jedi – Masters of communication


Profesionální komunikace

Den - 1

Jak navazovat konstruktivní vztah v komunikaci.

Jako profesionál v komunikaci potřebujete umět navazovat konstruktivní vztahy.

Co tím myslím? 

Musíte umět vytvořit prostředí důvěry a porozumění. Protože jedině tak můžete dosáhnout dohody. Jsou jisté způsoby jak přizpůsobit situaci během hovoru a já věřím, že znáte některé z nich.

Co kdybych vám ale prozradil jednoduché způsoby jak vytvářet vztah od prvního okamžiku. Ještě před tím než začne váš rozhovor. A tyto kroky jsou natolik skryté a přitom přirozené, že nebude nikdo koho by jen napadlo, že děláte něco záměrně.

Samozřejmě se budeme zabývat i vztahem v průběhu rozhovoru.

Také vás naučím jak tento vztah ověřit, aniž by to narušilo průběh vaší konverzace.

Jak číst neverbální komunikaci

Dalším důležitým aspektem v komunikaci je umění číst neverbální komunikaci.

Což znamená, že budete vědět na co se zaměřit v průběhu konverzace.

Budete umět zachytit malé detaily, které vám napomohou k dosažení cílů.

Poznáte krajinu ve které přemýšlí váš partner.

Umění řeči – jazyk

Dalším krokem je jazyk, který používáte. Je zapotřebí, aby vaše sdělení bylo srozumitelné pro vašeho partnera.

Ale to není všechno.

Také budete vědět jak zesílit vaše sdělení a myšlenky, aby to vše bylo snáze přijatelné.

Ovládání stavu

A nebyla by to kompletní komunikace, kdyby jsme se nezabývali emocionální stránkou rozhovoru.

Protože dnes už asi každý ví, že emoce hraje daleko důležitější roli než samotná logika.

Prozradím vám jak vyvolat určité emoce. Jak tyto emoce zachytit a jak je používat, aby se staly zdrojem.

Den - 2

Hodnoty

Ano, právě hodnoty mohou vytvořit rozdíl mezi tím zda budete mít úspěch nebo selhání.

Právě proto, že jsou hodnoty důležitým aspektem komunikace se je naučíme odhalovat v průběhu rozhovoru.

Protože jedině v případě, že dokážete odhalit hodnoty partnera v probíhajícím rozhovoru tak je můžete použít jako nástroj spokojenosti.

Jak řídit konverzaci

Všechny tyto nástroje by vám byli asi k ničemu pokud nebudete vědět jak řídit samotnou konverzaci.

Takže co dělat v případě, že vás protistrana nechce pustit ke slovu, popřípadě vám neustále skáče do řeči. Nebo mění směr konverzace?

Prozradím vám nějaké přístupy, které vám napomohou v řízení konverzace právě tím správným směrem.

Jak zabránit manipulaci

Také je zde otázka manipulace. Každý z nás už někdy byl obětí manipulace, nemám pravdu?

A opravdu účinná obrana může být velice jednoduchá. Tyto přístupy nemají žádný jiný efekt než zastavit manipulaci právě teď.

Jak převzít konverzaci

Je také důležité umět efektivně převzít zodpovědnost za komunikaci, abyste mohli prezentovat své vlastní myšlenky.

K čemu by to vše bylo, kdyby jste nevěděli jak se dostat ke slovu?

Den - 3

Rámce

A nakonec to dáme vše dohromady. Rámec komunikace je velice důležitý. Rámec je jako filtr, přes který vnímáme informace.

Je důležité umět dobře nastavit rámec naší komunikace.

Neméně důležité je umět změnit rámec v průběhu konverzace pokud se nevyvíjí tím správným směrem.

Vzorec pro motivaci

A jako bonus vás naučím jak vytvářet motivaci a jak tuto motivaci spustit ve správný čas.

Protože celé naše jednání je o motivaci.

Jen si na chvilku představte, že umíte navázat a vytvářet vztah od první vteřiny setkání. Zatímco sbíráte dílčí informace, které jsou vaším odrazovým můstkem v dalším jednání. Také víte jak vnímat hodnoty protistrany a umíte využít emocionální síly, která je jako palivo co vás posouvá vpřed. A přitom jak začínáte předkládat své vlastní myšlenky tak protistrana naslouchá každému vašemu slovu. Dalo by se říci, že doslova hltá každé vaše slovo. Stejně tak máte schopnost zastavit manipulaci pokud by k ní náhodou kdy došlo, což ve vás vytváří pocit jistoty a sebedůvěry. Protože vy už víte jak řídit konverzaci a máte nastavený ten správný rámec. A jako třešinku na dortu umíte vytvářet emocionální stavy, které podporují váš cíl. Takže konečný krok je jen otázkou času. A čím více používáte tyto přístupy tím dokonalejší to všechno je. Přitom nezáleží na tom zda se jedná o obchod, řízení lidí, koučink, vyjednávání, terapii nebo třeba jen o dodání odvahy příteli.

Protože vy víte, že to máte pevně v rukách. A to je povznášející okamžik, nemám pravdu?

Tak pojďte odhalit tajemství profesionální komunikace.

mapa není k dispozici

Datum / čas
30/10/2020 - 01/11/2020
9:00 - 18:00

Rezervace

9 200,00