fbpx

Regrese a paměť

Slyšeli jste už někdy o regresi? 

Pravděpodobně ano, že?

A pokud máme co do činění s regresí je dobré si na začátku uvědomit dvě věci:

  1. Regrese může být neuvěřitelně silná. Lidé mohou uvíznout v minulosti, zvláště pokud zde existují silné emoce.
  2. Vzpomínky nejsou skutečné, jsou vytvořené. Vypadají opravdu skutečně, protože existují někde v naší mysli a ten kdo je vytváří je právě naše mysl.

Regresní terapie umožňuje rozpustit specifické emocionální trauma, které je uloženo v paměti klienta.

 

 Připadá nám, že vzpomínky jsou uloženy v naší mysli jako fotografie v dokonalém detailu. Možná jako digitální film, který může být kdykoli přehrán. Ale pravdou je, že když si na něco vzpomeneme naše mysl dává dohromady kousky vzpomínek jen ne nutně stejným způsobem jako se odehrály. Způsob jakým to pracuje je spíše jako když se kniha promění ve hru. Příběh může být stejný. Jen velká část je znovu vytvořena. Dalo by se říci, že nikdy nebude stejná jako originál. Už jste někdy slyšeli, že kniha je lepší než zfilmované dílo? 

Vzpomínky nejsou skutečné

 To co je důležité z hlediska regresní terapie je nevytvářet žádné falešné vzpomínky. Druhá věc je, že bez ohledu na to jaké přicházejí vzpomínky mohou nebo nemusí být založeny na skutečné události. A třetí věc je, že na tom nezáleží. Důležité není zda se to skutečně stalo, ale to, že váš klient věří, že se to stalo.

 Abyste mohli získat přístup k paměti klienta je zapotřebí mluvit k podvědomí, jelikož tam jsou uložené vzpomínky. Pokud jde o to jak funguje paměť, myslete na to jako na klouzavou hranici, kontinuum. Máte svou normální paměť a kromě toho existují další úrovně paměti.

Paměť je klouzavá hranice

 – Amnézie – ztráta paměti. Může přicházet v podobě vytěsnění zážitku.

 – Běžná paměť

 – Hypermnézie – což je paměť, která sebou přináší neuvěřitelné detaily. Někteří lidé to vnímají jako sadu detailních fotografií nebo velmi ostrého a barevného filmu. Což naznačuje, že se pohybujeme ve druhé osobě.

 – Oživení (revivifikace) – tento stupeň vyvolání paměti postačí ve většině případů k tomu, aby byla terapie úspěšná. V tomto stádiu se k neuvěřitelnému detailu připojují ještě emoce. Je to opětovné vzkříšení paměti v přítomnosti. Stále se pohybujeme v druhé osobě.

 – Regrese – ta se týká plného prožívání vzpomínky v přítomném okamžiku v první osobě. V tuto chvíli lidé nesledují paměť, účastní se toho jako by to bylo poprvé. Během regrese není neobvyklé, že se lidé mohou vrátit k různým druhům projevu jako je koktání, gesta atd., které měli v době události. Dokonce se mohou začít projevovat jako dítě pokud znovu prožívají dětskou paměť.

 Důležitou věcí, kterou je třeba si také uvědomit je, že pokud se jedná o extrémně silný traumatický zážitek jako je vážné fyzické, duševní nebo sexuální zneužití je zapotřebí používat diskrétnost, a není nutné přesouvat klienta nad úroveň oživení.

Trauma pochází ze znovuprožívání situace se silnými negativními emocemi

Přesunutí klienta příliš rychle do regrese může vyvolat úroveň emocí se kterými ještě není připraven se vypořádat. Což může následně způsobit silné odmítnutí. Pokud chcete pracovat s těžkými případy traumatu, je důležité absolvovat další výcvik.

Amnézie – ztráta paměti

Hypermnézie – detail v druhé osobě

Oživení (revivifikace) – detail současně s emocí

Regrese – znovuprožívání události v přítomném okamžiku jako by se odehrávala poprvé

 To co se zde může odehrát je tzv. Abreakce. Abreakce je intenzivní emoční odezva na trauma nebo vzpomínku traumatu. Není to jen obrovské uvolnění emoční energie. Klient se emocionálně vymyká kontrole a již není v běžné realitě bdění. Naštěstí je to velmi, velmi vzácné. Lidé se dostanou do starého traumatického zážitku a prožívají ho přímo před vámi. Mohou úplně ztratit přehled o vnějším světě. Budou tak vyděšeni, že se budou třást jako list. Oživují událost do takové míry, že je znovu traumatizuje. Aby byly abreakce terapeutické je třeba je řídit, takže jsou katargické a uvolňují emoce, namísto aby byli traumatizující a způsobili více negativních emocí.

Ostraňte silné emoce a odstraníte trauma

 

Také si můžete uvědomit jakým způsobem přemýšlíte o minulosti ve které se odehrálo něco špatného. Ve většině případů se stává, že si lidé připomínají tyto zážitky jako by se odehrávali znovu. To má za následek znovuprožívání negativních emocí z čehož se může vyvinout trauma. Pokud máme dojít k novému porozumění události v minulosti je lepší na ni pohlížet jakoby jste viděli sami sebe v dané události. Protože to napomáhá zmírnění nebo úplnému odstranění emocí spojených se zážitkem.

 Na druhou stranu pokud přemýšlíte o nějakém cíli, popřípadě se vracíte ve vzpomínkách k nějakému příjemnému zážitku, je efektivnější připomínat si ho v první osobě. Tak, že vše vnímáte vlastníma očima. Což vám dopřeje a umožní načerpat energii emocí z dané situace.