Přihláška

Vyberte si seminář kterého se chcete zúčastnit:

Osobní údaje:Kontaktní údaje:

Doplňkové informace:


Opište text captcha

Poznámka:
Poznámka: Při platbě uveďte celé své jméno a příjmení.

Podmínky účasti na semináři:
Seminář není náhražkou za lékařskou nebo psychoterapeutickou péči a slouží primárně k osobnímu rozvoji a růstu. Účast na semináři neopravňuje k využití nástrojů a technik k jiným účelům než pro oblast Vašeho osobního rozvoje a růstu. Kapacita účastníků na semináři je omezena.

Stornovací podmínky:
Přihláška na seminář je závazná. Pokud se rozhodnete pro zrušení Vaší účasti do 15 kalendářních dnů před termínem semináře můžete se domluvit (písemně-emailem) na převedení Vaší přihlášky na další nejbližší seminář, a to nejpozději 15 dní před začátkem semináře. Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen.

Ochrana osobních údajů:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o semináře. Dále potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (dopis nebo email), a to s účinností 30 dnů, ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity výhradně pro účely přihlášení do semináře a nebudou poskytnuty třetím stranám.