Přihláška

Vyberte si kurz kterého se chcete zúčastnit:

Osobní údaje:Kontaktní údaje:

Doplňkové informace:


Opište text captcha

Poznámka:
Poznámka: Při platbě uveďte celé své jméno a příjmení.

Podmínky účasti na kurzu:
 Kurz není náhražkou za lékařskou nebo psychoterapeutickou péči a slouží primárně k osobnímu rozvoji a růstu. Účast na kurzu neopravňuje k využití nástrojů a technik k jiným účelům než pro oblast Vašeho osobního rozvoje a růstu. Kapacita účastníků na kurzech je omezena.

Stornovací podmínky:
Přihláška na kurz je závazná. Pokud se rozhodnete pro zrušení Vaší účasti do 15 kalendářních dnů před termínem kurzu můžete se domluvit (písemně-emailem) na převedení Vaší přihlášky na další nejbližší kurz, a to nejpozději 15 dní před začátkem kurzu. Po absolvování kurzu je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen.

Ochrana osobních údajů:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců. Dále potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (dopis nebo email), a to s účinností 30 dnů, ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity výhradně pro účely přihlášení a nebudou poskytnuty třetím stranám.