fbpx

Maximalizace Hypnotické Komunikace

Chtěli byste znát tajemství hypnotické komunikace?

Chtěli byste znát tajemství konverzační hypnózy?

Chtěli byste poznat kdy je vaše komunikace nejefektivnější?

 

 Samozřejmě, že základem komunikace je způsob vyjádření našich myšlenek. Začněme tedy se slovy. Vy už víte, že každé slovo má svou sílu.

 Jsou jistá slova, která dokáží zaujmout naši pozornost. A v tuto chvíli nezáleží na tom zda to jsou slova výkonu, hypnotická slova nebo například podobenství.

 Také jsou jistá slova nebo slovní spojení jako například: horká slova, osobní slova transu, akční akcelerátory, měkké jazykové vzory nebo vytváření očekávání.

Hypnotický jazyk

 A čím více jich navrstvíte tím větší mají účinek. Je to úplný základ hypnotické komunikace. Je pravdou, že už v tuto chvíli to můžete vnímat jako něco magického. Přitom jsou to pořád pouze jen slova a protože nás ve škole naučili pohlížet na slova jen z pohledu gramatiky můžete v tom hledat něco tajemného. Zatímco je známe všichni. Jen se na chvilku zamyslete jaký vytváříte efekt při komunikaci. Kam vedete pozornost. Nejspíše vás teď napadne – no přece k porozumění. Jenže porozumění je doménou vědomé mysli a my přece chceme oslovit podvědomí. Pak je lepší strategií vést pozornost ke kreativitě. Do míst kde je všechno možné.

 Přidejte k tomu ještě správné vyjádření vašich slov a myšlenek. Připojte tu správnou intonaci, tempo, tonalitu, aby vaše slova mohla ožít v mysli jiných. Však si vzpomeňte na někoho kdo umí vyprávět příhody právě tím způsobem, že vás to unese. 

Jazykové vzory hypnotické indukce

 Dalším krokem je hypnotické dosazení. Základním vzorcem pro hypnotické dosazení je:

  1. upoutání pozornosti
  2. obejití kritického faktoru
  3. aktivace podvědomé odpovědi

 K tomu všemu vám dopomůže právě jazyk, slova a způsob vyjádření. Ano, tyto kroky se dají udělat i beze slov což je pravdou, ale pro tento okamžik jsme si vybrali přeci tu nejsnazší cestu jak to udělat právě při rozhovoru. A tou nejsnazší cestou je nějaký příběh. 

Příběhy a podvědomí

 Každý příběh je zasazen do nějakého rámce. Nese nějakou myšlenku a má i svou pointu. Což je dalším krokem v naší hypnotické komunikaci. Pokud víte čeho chcete dosáhnout pak je snadné uvažovat o rámcích, které můžete nastavit, abyste dosáhli cíle. Jen si položte otázky:

  1. Co je vaším cílem?
  2. Jaké jsou překážky? Co by jim mohlo bránit v tom co po nich chcete?
  3. Jaké jsou nejpřirozenější okolnosti pro nastalou situaci, aby se mohla odehrát zcela spontánně?
  4. Co je pravdou?
  5.  a nakonec odsuňte hodnocení situace do budoucna

 A jako posledním krokem, který udržujte na paměti jsou emoce. V jaké emoci nebo v jakém nastavení by měli být, aby to pro ně bylo přirozeně snadné? Dejme tomu, že chcete motivovat kamaráda, kamarádku, aby si s vámi šli zaběhat. Co myslíte. Jaká by byla lepší emoce nebo nastavení? Je to apatie nebo spíše energie. Bude to nechuť nebo spíše entuziazmus? Pamatujte, a teď je to opravdu důležité – emoce řídí naše chování“. Emoce je jako palivo pro jakoukoli činnost. 

V tuto chvíli vám to může připadat jako mnoho kroků, které musejí nastat v tak krátkém čase. A věřte mi co se týče mistrovské hypnózy pak zde přicházejí na řadu i jisté strategie, které využíváte v komunikaci, ale o tom někdy příště. Je to mnoho věcí na které byste měli dávat pozor. Na druhou stranu ne vždy potřebujete mít hypnotickou interakci. Vezměte každý jednotlivý krok pěkně popořadě a vymezte si čas na trénink. Jakmile zvládnete jeden tak můžete přidat další. A za velmi krátký čas budete mít na paměti jen život – „LIFE“.

 Kde „L“ je jako language/jazyk – to jsou právě ty slova, intonace, tempo, tonalita atd. „I“ je jako installment/dosazení – pozornost, kritický faktor a podvědomá odpověď. „F“ jako frame aspiruje za rámec a „E“ jako emotion je za emoce.

Hypnotické principy

 Tento seznam je opravdu ohromný pro analýzu toho co se děje ve vaší interakci a také obsahuje základní důležité kroky, které vám pomohou v orientaci v tom co děláte.

Jak někoho zhypnotizovat za méně než 60 vteřin

Však si dokážete představit jaké by to bylo kdyby vaše komunikace měla opravdu magickou sílu, že?

A pokud už teď je vaším tajným snem ovládat hypnotickou komunikaci pak se přihlašte na seminář kde dostanete prostor se vše naučit, otestovat a zdokonalit.