fbpx

Jak rozpoznat trans …….

 

 Jednou z nejdůležitějších schopností pro hypnotizéry je rozpoznání jistých signálů transu. Je zapotřebí rozpoznat nějaké věci, abyste věděli, že jste na správné cestě. Ve chvíli kdy lidé vstupují do jiného stavu vědomí, do transu, začne se měnit jejich fyziologie. Změní se jejich dýchání. Změní se tělesná aktivita. Jsou zde změny, kterých si můžete být vědomi už teď, a o některých třeba ještě nevíte. Chtěl bych vám dát seznam signálů, které můžete pozorovat ve chvíli kdy jde někdo do transu. Tyto signály se budou vyskytovat v různých kombinacích. Jakmile si budete vědomi všech signálů transu můžete si všimnout na ostatních, že trans je běžným stavem, který zažíváme několikrát za den. Je důležité si uvědomit, že se nejedná o specifický popis například: to, že je někdo uvolněný nemusí nutně znamenat, že je v transu. To co hledáte jsou změny, které se začínají vyskytovat a jsou odlišné od věcí, které jste mohli pozorovat na začátku rozhovoru. Hledáte změny v chování, ve fyziologii.

1 – Rozšířené zorničky

Jednou z věcí, které si můžete všimnout jsou rozšiřující se zorničky. Pokud pozorujete oči někoho kdo vstupuje do uvolněného, příjemného stavu transu můžete si všimnout jejich zorniček a tendence se rozšířit. Samozřejmě zde hraje svoji roli i prostředí. Pokud je jasný slunný den bude tendence rozšíření zorniček daleko menší než na klidném stinném místě.

2 – Změna pulsu

Další co můžete pozorovat je změna pulsu. Asi vás v tuto chvíli napadá otázka: jak mám poznat, že se někomu mění puls, bez toho, aniž bych na něho sáhl? Je pravdou, že na těle jsou místa kde jsou tepny přímo pod kůží a zde si můžete všimnout změn pulsu. Jedním z takových míst je krk. Nemusí to být nutně rozpoznatelné u každého, a nemusí to být znatelné po celou dobu. Jsou zde i jisté okolnosti, které povedou k tomu, že se puls uklidní nebo naopak zrychlí. Jde o to co tito lidé zažívají za realitu transu. Pokud jsou to energické věci pak se puls spíše zrychlí. Oproti tomu pokud jsou na nějakém klidném místě což jim přináší relaxaci jejich puls se zklidní. Dalším místem kde se dají pozorovat změny pulsu může být třeba kotník. Záleží zde na okolnostech a oblečení. Samozřejmě můžete najít mnohem více míst na kterých budete moci pozorovat puls.

3 – Změny dýchání

Další čeho si budete moci všimnout jsou změny v hloubce a rytmu dýchání. Opět záleží na tom kde se osoba, která je v transu nachází ve své realitě. Podle toho se bude měnit i styl dýchání stejně tak jako u pulsu. To co hledáte jsou změny oproti běžnému stavu. Asi vás napadá, že nejlepším místem kde se dají pozorovat změny v dýchání je hrudník. Máte pravdu, jen pozor na jisté rozdíly mezi mužem a ženou. Pokud chcete pozorovat změny v dýchání u ženy, budou lepším místem její ramena. Také můžete využít periferního vidění, abyste se nedopustili nějakého faux pas.

4 – Uvolněné tváře

Ve chvíli kdy někdo vstoupí do stavu transu můžete si všimnout uvolnění i v obličeji. Vrásky se jakoby vyhladí. Tváře se uvolní. Zpravidla bude mít obličej tendenci stát se více souměrným.

5 – Pozornost

Lidé, kteří jsou v transu mají zaměřenou pozornost. Hypnóza je všeobecně řečeno stavem zvýšené zaměřené pozornosti. Což se vyznačuje ustáleným pohledem. Je to takový ten pohled do nikam. V tuto chvíli mohou lidé zažívat jisté změny v zorném poli. Naproti tomu pokud vidíte, že se zrak ustálil s největší pravděpodobností se ustálily i myšlenky a osoba vstupuje do transu.

6 – Mrkací reflex

Další subtilní znamení jsou změny v mrkacím reflexu. A jaký druh změn hledáte? Ať už se jedná o rychlejší nebo pomalejší mrkací reflex může to být známkou transu. Ve skutečnosti se stává, že lidé v transu přestanou na nějaký okamžik mrkat úplně. To je v pořádku. Nenechte se tím vyrušit. To je jen projev toho, že se jejich oční víčka stala kataleptická.

7 – Polykací reflex

Další známkou transu je změna v polykacím reflexu. Je typické, že když jde někdo do transu poprvé pak bude polykat častěji. Poté po několika minutách se polykací reflex zpomalí nebo se vytratí úplně.

8 – Omezení pohybů

Jako další projev začínajícího transu může být omezení pohybů. Ve chvíli kdy někoho potkáte v rozhovoru a všímáte si jeho rozsáhlých gest, která se postupně uklidňují až se vytratí úplně je to známka toho ,že vstupuje do jiného stavu vědomí. Což vám napovídá, že máte hypnotickou interakci.

9 – Svalové záškuby

Jedním z projevů nastupujícího transu může být i nějaký záškub, kterého si můžete všimnout. Ať už se jedná o prsty, ruce, nohy nebo třeba nějaké tiky ve tváři. To všechno je známkou, že jsou v uvolněném stavu a jejich tělo prochází jakým si katarzním procesem.

10 – Barva pleti

Dalším a opravdu dobře pozorovatelným znakem mohou být změny v barvě pleti. Můžete si všimnout změny nádechu barvy na tvářích, krku, dekoltu nebo rukou. Někdy se může stát, že barva jakoby odchází s tím jak se tělo uvolňuje stále více. Samozřejmě se může vyskytnout i opak. Obě varianty jsou v pořádku. Je to jen projev fyziologické odpovědi, která vám říká, že jdou do transu.

11 – Změna hlasu

Zpravidla se pozmění i jejich hlas tím jak jdou do stavu transu. Jejich hlas bude typicky pomalejší. Jejich řeč bude v trochu jiném tónu. Někdy přestanou mluvit úplně což se váže na poslední signál transu.

12 – Ochota

Lidé, kteří jsou v transu mají tendenci být méně svárlivý. Jsou více otevření. Jsou svolnější a příjemnější. Trochu více pasivní a budou mít více vůle vás následovat a naslouchat vám.
 
V tuto chvíli když se podíváte na všechny tyto signály transu tak si můžete uvědomit, že je daleko více takových věcí, které vám napomáhají v průběhu hypnotického rozhovoru. Tohle je pouze jádro, je to základ pozorování změn kdy jdou lidé přirozeně do transu. Opravdu důležité je pamatovat si změny, které mohou nastat ve chvíli kdy jde někdo do transu a trénovat svůj pozorovací talent. Jen si všimněte kolik lidí okolo vás je v průběhu dne na nějaký moment v transu. Ať už třeba na zastávce autobusu. V nějaké čekárně nebo třeba v práci. Je ohromné si uvědomit kolikrát za den jdeme přirozeně do transu, abychom načerpali zdroje. Trans je součástí našeho života. Je to způsob jak se dostat ke zdrojům v našem podvědomí. Proto je tak povznášející mít tyto zdroje kdykoli a kdekoli na dosah. A možná vás napadne i myšlenka:

jaký by byl váš život kdybyste měli přístup ke všem zdrojům podvědomí?

Věřím, že tyto informace vám pomohou lépe se orientovat v hypnotické situaci. Přesto je to pouze jeden malinkatý krůček. Jsou to pootevřená dvířka k porozumění hypnóze. A nejjednodušší cestou jak porozumět hypnóze a začít ji využívat jako sílu dobra je navštívit seminář hypnózy kde se dozvíte všechna tajemství.

Přihlaste se na seminář hypnózy a získejte nástroj, kterým můžete změnit život.