fbpx

Jak někoho zhypnotizovat za méně než 60 vteřin

 

 60 vteřin? To je opravdu krátký čas. Je to tak málo času, že neuvaříte ani vejce na měkko. Za 60 vteřin je složité uvařit i vodu v rychlovarné konvici. Bez ohledu na to co děláte, 60 vteřin je opravdu málo času. Může vám to připadat, že jen co jste začali už jste na konci. Na druhou stranu v tak krátkém čase můžete být schopni udělat jisté věci. A jednou z těch věcí je ………… uvést někoho do transu pro načerpání pozitivních zdrojů. Je ironií, že vám bude déle trvat přečíst tento článek než provést úplnou hypnotickou indukci. Samozřejmě je zapotřebí nějaké praxe, a ano je zde více kroků, které jsou zapojené do procesu. Ale jakmile pochopíte tento proces budete schopni ho projít rychle jako blesk.

 
 Tak jaké, že to jsou krůčky, které zahrnuje proces 60 ti vteřinového dosazení? Je zde 7 různých kroků, i když některé z těchto kroků jsou ve skutečnosti velmi krátké věty. Celý proces začíná přístupem. Pokud jste pravidelným čtenářem tak už víte, že je to H+ . Což je ve skutečnosti vaše touha udělat to nejlepší pro někoho koho budete hypnotizovat. Tento přístup vás musí provázet po celou dobu. Zde máte seznam všech kroků s vysvětlením, takže přesně víte jak někoho zhypnotizovat za 60 vteřin.
Připraveni?
 

1. H +, dotek, svolení

 Už víme, že prvním krokem je H+. Aby byl proces úspěšný v tak krátkém čase budete potřebovat také nějakou pomoc. Je zapotřebí podpořit hypnotizovaného, aby šel hlouběji do transu v co nejkratším čase. Jedním ze způsobů jak toho dosáhnout je dotyk na rameno nebo ruku. A tím se dostáváme k dalšímu důležitému bodu. Než se začnete dotýkat hypnotizovaného v průběhu dosazení je zapotřebí dopředu získat jeho svolení. Nejde o to získat svolení v písemné formě. To co hledáte je vyhovění s tím, že tento krok vám usnadní práci i v průběhu procesu. Stejně tak jako vám dotek pomůže v prohloubení transu je svolení prvním krokem k nastavení otevřenosti. Pokud vám k tomu dají svolení je pravděpodobné, že vám dají svolení i k dalším krokům, které jsou součástí indukce. Zde je příklad jak by mohl vypadat tento krok v praxi:

 

 “Čas od času se vás budu dotýkat na ruce nebo na rameni jako součást naší práce. Je to v pořádku?“

 
  A je to. Získali jste svolení?
 

2. Vyvolání transu – Zavři oči

 Druhým krokem je vyvolání transu. Nemusíte zdlouhavě vyprávět o tom co se bude dít nebo co by se mělo odehrávat. Prostě běžte na věc. Je to opravdu nejjednodušší krok, takže se podívejme na příklad než se dostaneme k vysvětlení.

 “Zavřete oči a vstupte do příjemného transu”

 
 V tuto chvíli je nežádáte, aby vstoupili do transu. Jednoduše jim to řeknete. Dá se předpokládat, že pokud vám dali svolení se jich dotýkat budou vás následovat i v tom co říkáte. Náhoda tomu chtěla, že je to lidská přirozenost, která v tuto chvíli pracuje pro vás. Ale je zde ještě něco co v tuto chvíli pracuje pro vás. Všimněte si spojení “a”. Pokud jste si ho všimli, je to jedno z těch slov výkonu. Je to lingvistický most, který spojuje dvě myšlenky, které spolu nemusejí souviset. Jinými slovy zavření očí nijak nesouvisí se vstupem do transu stejně tak jako trans nijak nesouvisí se zavřenýma očima. Jediné co je v tuto chvíli důležité je, že pokud hypnotizovaný přijme první část věty: “zavřete oči” pak na nějaké úrovni přijme i druhou část věty: “vstupte do transu”.
 

3. Prohloubení transu – s každým číslem

 V tuto chvíli by měl být hypnotizovaný na cestě do hlubšího transu. To je ta chvíle, kterou chcete podpořit. Čím hlouběji půjdou tím snazší je obejít vědomou mysl (kritický faktor) a dostat se k podvědomí. Jedním z nejjednodušších způsobů jak to udělat je počítat od pěti k jedné. Vaším cílem je podpořit jejich cestu. Je to velice snadné a v nejjednodušším případě to může vypadat nějak takhle:

 

 “Teď budu počítat od 5 k 1 a s každým číslem půjdete desetkrát hlouběji do transu. 5 …..10 krát hlouběji, 4….. 10 krát hlouběji, 3 …….10 krát hlouběji, 2, 1”.

 
 Také je zde místo na to, aby jste využili domluveného doteku. Což vám ještě o něco usnadní vaší práci a hypnotizovanému to napomáhá v procesu. Připojte svůj dotek pokaždé, když řeknete slovo “hlouběji”. V trochu rozšířené verzi by to mohlo vypadat nějak takhle:

“Teď budu počítat od 5 k 1 a pokaždé, když ucítíte dotek na svém rameni půjdete přirozeně hlouběji a hlouběji do toho příjemného stavu klidu a uvolnění. 5 …..10 krát hlouběji, 4….. 10 krát hlouběji, 3 …….10 krát hlouběji, 2, 1”.

 
 V tuto chvíli jsme asi ve třetině cesty. Další kroky zahrnují nějaké stmelení. Je to něco co můžete použít u kohokoli v podstatě stejným způsobem. Je to něco co vám opět o něco usnadní cestu. První stmelení zahrnuje kroky jako: zvuky, hlas a bezpečí.
 

4. Stmelení 1 – zvuky, hlas, bezpečí

– Zvuky: jedná se o důležitou etapu procesu, zvláště pokud vedete sezení v prostředí kde jsou na pozadí nějaké zvuky. To může být cokoli od tikotu hodin po projíždějící sanitku. S tímto krokem se snažíte dosáhnout dvou věcí. Vy chcete, aby hypnotizovaného nerušili žádné zvuky a také, aby vnímal váš hlas. Nelze pracovat s někým koho vyrušují nějaké zvuky na pozadí. Můžete to udělat například nějak takhle:

“ v tuto chvíli všechny zvuky okolo vás jednoduše prohloubí váš stav transu….”

 
 To je první část instrukce. Je to pokyn pro podvědomí a má za cíl, aby podvědomí ignorovalo všechny zvuky na pozadí nebo je využilo k prohloubení transu. Druhá část na to plynule navazuje a má za cíl stabilizovat pozornost na váš hlas:

“…. a umožní vám soustředit se na můj hlas”.

 
 Asi jste si všimli použití spojky “a” která opět propojí dvě věci, které spolu nesouvisí. Tato poslední část jim řekne, že nejdůležitější je váš hlas, bez ohledu na to co všechno by mohli slyšet. Poté přichází další část indukce, která posílí poslední část.
 
– Můj hlas: vzhledem k tomu, že váš hlas a slova jsou vašim pracovním nástrojem je důležité, aby hypnotizovaný naslouchal všemu co říkáte. Což je velice důležitý krok vzhledem k tomu, že hypnotizovaný by mohl rozvinout svoji vlastní cestu a tím nemusí být schopen slyšet co říkáte. Vaším cílem je podat návrhy tak, aby naslouchali vašemu hlasu bez ohledu na to co se děje. Zde je jeden ze způsobů jak toho dosáhnout:

“….zatímco jdete stále hlouběji. Přitom si můžete všimnou, že můj hlas vás všude provází, což vám umožní porozumět každému slovu ….”

 Chcete, aby byl hypnotizovaný “naladěn na váš hlas” ale nechcete, aby vaše slova prošli jedním uchem tam a druhým ven. Takže to je důvod pro druhou část instrukce “porozumění”. Je to pro ně pokyn, aby udělali víc než jen poslouchali. Oni potřebují porozumět tomu co říkáte. A to nás přivádí k další části prvního stmelení.
 
– Bezpečí: asi nikdo vás nebude následovat ve vašich instrukcích pokud se s vámi nebude cítit v bezpečí. Je zapotřebí, aby se cítili v bezpečí a k tomu vám dopomůže další instrukce “zóny bezpečí”. Nemusí to být nijak složitý. Ve skutečnosti může být takovou zónou bezpečí například křeslo ve kterém hypnotizovaný sedí. To je důležité ze dvou důvodů. Za prvé to v nich vytváří pocit bezpečí. Vědí, že ať už se stane cokoli jsou pořád v bezpečí svého křesla ve kterém sedí. Za druhé jim tento pocit dodává důvěru k prozkoumání hypnotické reality. Vždycky chcete pozitivní zkušenost transu. A návrh by mohl vypadat třeba takhle:

“…..stejně tak jako si můžete všimnout pocitu svého těla v křesle, který vám přináší pocit pohodlí a bezpečí po celou tu dobu…..”

 
 To je pro začátek vše. Židle funguje jako fyzická kotva takže po celou tu dobu vědí, že jsou v bezpečí. Dalším krokem je vlastní práce.
 

5. Vlastní práce

 V tuto chvíli se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu kroku. Je to jádro celého procesu. Tohle je důvod vaší hypnózy. Zde můžete vložit návrhy, které napomůžou hypnotizovanému v jeho změnách, které jste si domluvili dopředu. Existuje příliš mnoho možností, než aby bylo možné je popsat v tomto článku. Nicméně, pokud byste chtěli improvizovat s hypnózou můžete do této části vložit cokoli co podpoří hypnotizovaného. Například sebeúctu, relaxaci, soustředění, učení atd.

“také si všimněte jak se vaše mysl stává klidnější a otevřenější novému učení. A jednou z těch věcí, které se učí právě teď je, jak se uvolnit, úplně uvolnit. Přirozeně kdykoli a kdekoli. A jak tu sedíte a posloucháte učíte se cítit opravdu dobře. Uvolněně, stále více uvolnění. Jak dny, týdny a měsíce přicházejí všimnete si, že jste klidná a uvolněná osoba. Vyrovnaná ve všech ohledech. Klidnější a uvolněnější. Tak si můžete vychutnávat váš život ještě více”

 Tím se dostáváme k druhému stmelení, které má rovněž tři malé krůčky. Druhé stmelení obsahuje: re-indukci transu, sebeúctu a dobrou práci. Tak se na jednotlivé krůčky pojďme podívat trochu podrobněji.
 

6. Stmelení 2 – re-indukce transu, sebeúcta

– Re indukce: jakmile je někdo v transu máte možnost mu předat nějaký opravdu úžasný dar. Jedním z nich může být schopnost dát jejich sebevědomí efektivní podporu. Na druhou stranu to může být schopnost vstoupit snadněji a rychleji do transu, aby si mohli užívat svůj další hypnotický zážitek ve větší míře. A to je právě to co dělá tento krok. Ten zasadí semínko návrhu v jejich podvědomí díky kterému pro ně bude příště snazší vstoupit do transu. Samozřejmě to znamená, že jejich příští zkušenost bude hlubší a smysluplnější. Tady máme jak by mohl vypadat takový návrh re indukce:

“… teď jste v příjemném transu což znamená, že když budete příště chtít nebo potřebovat vstoupit do tohoto stavu plného zdrojů zjistíte, že je to snazší a rychlejší, dokonce hlubší než kdykoli před tím…”

 A tím se dostáváme k dalšímu kroku.
 
 – Sebeúcta: Nebylo by úžasný kdybyste jako hypnotizéři mohli udělat svět lepším místem? Však můžete. Můžete podpořit sebevědomí někoho koho máte v transu. Jak vidíte je to docela jednoduchý proces. Celý proces nebude trvat déle než 60 vteřin od začátku až do konce. Pokud můžete v průběhu takového procesu někomu zvýšit sebevědomí jen s několika slovy proč to neudělat. Dáváte jim dar, ale to není všechno. Vy používáte svoje dovednosti konstruktivním a pozitivním způsobem což je báječný. Dáváte do procesu H+ a to nejen na začátku, ale v průběhu celého procesu. Jak můžou mít vaše slova tak dramatický vliv? Důvod je docela jednoduchý. V průběhu procesu komunikujete s podvědomím hypnotizované osoby. Řekněte podvědomí jak úžasný a nádherný je a bude tomu věřit. A můžete použít něco jako:

“……protože jste opravdu úžasná osoba, přátelská a otevřená. Jste opravdu dobrý hypnotický objekt a můžete se těšit na všechny ty úžasné změny ve vašem životě…..”

 
 Berte to tak, že jim dáváte takové to mentální poplácání po zádech, podporu a motivaci zároveň.

7. Probuzení, dobrá práce

 A tím se dostáváme k posledním krůčkům v procesu. Je potřeba udělat ještě dvě věci: potřebujete jim pomoci navrátit se z hypnotické zkušenosti a podpořit práci, kterou jste doposud udělali. Někteří lidé odmítají uvěřit, že byli v hypnotickém transu. Zde je důležité je pochválit za práci kterou prošli. Nejen, že to umocní celý proces jako takový, ale ještě to podpoří vaše návrhy. Tento krok je zrcadlovým krokem ke kroku 3, který prohloubil trans. V tuto chvíli byste měli postupovat počítáním od 1 do 5 ti, jelikož jste na začátku použili prohloubení počítáním. Taky je zde prostor na to, abyste je pochválili za jejich práci v průběhu procesu.

„…..za chvíli budu počítat od jedné do pěti, a když řeknu pět otevřete oči a budete se cítit plný síly a energie, odpočatý, prostě báječně a budete připravený pokračovat ve vašem dni. A já začínám počítat právě teď. Jedna, pomalu se vracíte, dva stále více a více, tři vracíte se zpět, čtyři už jste skoro zpátky a pět otevřete oči. Plný síly a energie s tím fantastickým pocitem……dobrá práce”

 
 A je to. Možná vám to trvalo o trochu déle než 60 vteřin, ale jak nabýváte zkušeností bude pro vás tento proces rutinou. Také přijde čas kdy pro vás bude důležité pamatovat si jen záchytné body jednotlivých kroků. Zbytek procesu bude jen na vaší kreativitě, a věřte mi nebo ne vaše kreativita bude stoupat s každým jednotlivým procesem, který uděláte. A když už jsme u toho, proč si ne dát pořádnou výzvu. Však celý proces netrvá ani 60 vteřin. Čím více budete trénovat tím snadnější a přirozenější to bude. A ano, uděláte větší dojem na lidi se svými hypnotickými schopnostmi.
 
 Věřte mi, že přijde čas kdy vás přestane uspokojovat znalost jedné indukce. To je ten správný čas vyhledat nějaký hypnotický seminář kde se můžete naučit využívat třeba auto-hypnózy pro svoje potřeby. Nebo se můžete naučit používat konverzační hypnózy tak, že zmizí vaše hranice hypnotické interakce. Pozor, budete chtít nahlédnout do všech tajů a kouzel, které hypnóza přináší.