fbpx

Hypnóza – v čem může pomoci ?

 Jsou jisté otázky ohledně hypnózy, které se stále opakují.

Jak hypnóza funguje?

Budu v bezvědomí, když mě budete hypnotizovat?

Budu si to pamatovat nebo nebudu vědět vůbec nic?

Co se dá léčit hypnózou?

 A lidé jsou často překvapeni odpovědí na jednotlivé otázky, až na tu poslední. Ta poslední je většinou víc než jen překvapí.

 Proč?

 Protože s hypnózou můžete napomoci lidem přestat kouřit, překonat fóbie, zlozvyky, úzkosti, deprese, sexuální dysfunkce, můžete jim napomoci od bolesti, s hubnutím nebo třeba s problémy se sebevědomím. To vše a mnoho dalšího lze řešit za pomoci hypnózy. Ve skutečnosti je jen málo věcí, které nelze řešit hypnózou.

 Jelikož hypnóza je zjednodušeně řečeno forma soustředěné relaxace, která pomáhá obejít vědomou/kritickou mysl kde jsou hranice a dostat se do podvědomí. A to je právě to místo kde síla spočívá.

 Ve chvíli hypnózy jste v transu. Zažíváte změněný stav vědomí. Ale nenechte se vystrašit. To jen znamená, že jste posunuli svou pozornost od vědomého každodenního světa a zaměřili jste své myšlenky dovnitř, do světa neomezených možností. A protože nevěnujete žádnou pozornost světu kolem vás můžete se plně soustředit na jedinou myšlenku v tom vnitřním světě kde dochází ke změnám.

 To je právě to co se děje v transu. Ostatně, stává se to často samo od sebe, zcela přirozeně. Například, když jste zabráni do napínavého filmu nebo báječné knihy. Nebo třeba, když řídíte auto a nemůžete si vzpomenout na posledních pár kilometrů. Jelikož kontrolu nad řízením převzalo vaše podvědomí.

 Zde není žádná vnější síla, která by na vás působila. Jste to jen vy, kdo používá svou mysl jiným způsobem. Prostě si jen dovolíte dostat se do jiného stavu vědomí.

 A to je právě ten okamžik magie …

 Pokud jste jednou v transu a komunikujete s podvědomím pak je to ta chvíle kdy jste schopni znovu přepsat svůj příběh. Je to okamžik kde mohou nastat změny, které vám napomáhají ve vašem životě.

 Vstoupit do transu napomáhá odstranit odpor, překonat zajeté koleje. Když jste plně při vědomí pak má vaše mysl tendence analyzovat vše okolo vás. Vše co se děje. Vaše mysl je ve střehu a neustále brání novým myšlenkám, aby vás udržela v bezpečí. Tam kde to již znáte, přestože to pro vás nemusí být úplně příjemné.

 Naproti tomu, když jste v transu a vaše vědomá mysl je částečně uklidněna, aby nezasahovala do procesu transu pak jste schopni se zcela uvolnit a přestat hodnotit každodenní svět. A to je ten okamžik kdy pracujete s podvědomou částí, která snadno přijme nové myšlenky a způsoby bez jejich analýzy.

  Slovo hypnóza pochází z řeckého slova hypnos, což znamená spánek. Nicméně, abyste mohli mít zkušenost hypnózy nemůžete být ve stavu spánku. Musíte být vzhůru, takže můžete komunikovat s hypnoterapeutem, protože hypnóza je technika ,která zahrnuje obousměrnou komunikaci. To je přesně ten důvod, proč je hypnóza tak efektivní terapeutický nástroj. Podle profesora psychiatrie Davida Spiegela mají lidé v transu tendence dělat věci, které by za normálních okolností zhodnotili jako nemožné. To umožní reagovat na problémy a přistupovat k nim z jiného úhlu pohledu což má za následek terapeutickou změnu.

 Problémy, které může hypnóza léčit:

 V současné době existuje stovky studií, které dokazují jak je hypnóza užitečným nástrojem. Stejně tak poukazují na vědecký pohled za tím vším. 

 Hypnóza není jen výstřelek. Je to opravdu cenný terapeutický nástroj, který skutečně funguje a může být použit na velké množství otázek ohledně životního vývoje a růstu jedince.

 Přestože nikdo nedokáže předpovídat budoucnost, všechny důkazy naznačují, že tato forma terapie, která je zcela neinvazivní a bez vedlejších účinků je čím dál víc oblíbeným způsobem řešení životních krizí, stejně tak jako nástroj na zlepšení a obohacení života.