fbpx

Hypnotické úkazy

Co všechno můžete zažít v transu? Jaké jsou hypnotické fenomény? Jaké úkazy/prožitky mám na mysli?

 

Tree_A-co-kdyz-svou-intuici-neslysim

Hypnotické úkazy se budou lišit od jednoho transu k dalšímu v závislosti na životních zkušenostech klienta a hloubce transu od lehkého až po hluboký trans. Přesto jsou jisté základní manifestace transu:

 Omezení uvědomění

– Především je to vztah omezení uvědomění, které je dosaženo v hypnotické situaci. Obvykle klient samovolně reaguje jen na popudy hypnotizéra, který může omezit nebo nasměrovat stav uvědomění jak si přeje. Klient může zůstávat v kontaktu s částí nebo dokonce se všemi okolnostmi prožitku transu.

 Katalepsie

– Dále je zde katalepsie, což je manifestace zvláštního stavu stupně napětí svalů a rovnováhy, která dovoluje udržovat neobvyklé pozice po dlouhé časové období bez patrných náznaků únavy. V jiném smyslu toto je psychologická aktivita, která může být užitečná v lékařské praxi. Například pacient, který utrpěl popáleniny na těle může být hypnoticky převeden do stavu, kdy zůstává ve stejně nepohodlné pozici celé týdny jelikož to vyžaduje jeho uzdravení.

 Vnímavost

– Ovlivnitelnost nebo stav pozoruhodné vnímavosti k návrhům je pozoruhodná vlastnost. Návrhy musí být přijatelné pro klienta a jejich odmítnutí se může zakládat na rozmaru stejně tak jako z auditivních důvodů.

 Přijetí návrhů

– Přijetím návrhů a jednání podle nich se klient může stát například hluchým, slepým, vyvolat halucinace, zmatení, anestezii nebo může prokázat jakýkoli typ chování považovaný jako rozumný nebo žádoucí v dané situaci.

 Oživení vzpomínek

– Je to v podstatě proces oživování vzpomínek, myšlenek a porozumění tak efektivně, že jsou prožívány spíše jako vnější události než jako vnitřní procesy.

 Post-hypnotické chování

– Jako další je post-hypnotické chování což znamená, že jsou dány instrukce v hypnotickém stavu a ty se stávají součástí nějaké pozdější aktivity. Například klient může být instruován, aby četl jistou kapitolu ve vybrané knize ve specifikované době, hodině, dnech, měsících a dokonce i rocích po transu a v této době vykonávají akt bez vědomého porozumění proč to dělají.

 Ztráta paměti

– Zapomínání věcí nebo vývoj ztráty paměti pro menší vzpomínky je každodenní zkušenost. V hypnóze nastává ztráta paměti rozsáhlého znaku, který může být indukovaný nebo přichází samovolně. Ztráta paměti obvykle zahrnuje všechny události ve stavu transu, ale může být změněna instrukcí k tomu, aby zahrnula jakoukoliv představovanou zkušenost.

 Hypermnesie

– Obráceně hypermnesie jako schopnost pamatovat si podrobně minulost. Ve stavu transu si může klient pamatovat dlouho zapomenuté dokonce hluboce potlačované zkušenosti. Stejně tak jako když to vezmeme obráceně máme tu kompletní ztrátu paměti.

 Náměsíčnost

– Fenoménem nemalého zájmu je náměsíčnost. Klient zdánlivě ve stavu obyčejného uvědomění, který se chová v rozumných omezeních jako kdyby byl ne-zhypnotizovaný, ale ve skutečnosti je v hlubokém transu. Zkušenost a trénink je požadovaný k tomu, abyste poznali náměsíčný stav a ještě více je třeba požadované zkušenosti k navození a zužitkování tohoto stavu.

 Regrese

– Návrat do dřívějších zkušeností a vzorů chování charakterizuje všechny transy a může být využitý a zvětšený v pozoruhodném stupni. V obyčejném transu inklinuje k výskytům dětského znaku. Například písmo a další motorické aktivity jsou dětské a citové vztahy odrážejí úroveň téhož věku. Zkušené použití tohoto fenoménu může vyplývat ve vývoji efektivní ztráty paměti pro všechny zkušenosti a učení následující za vybranou věkovou úrovní a oživení aktuálních vzorů chování, odpovědí a porozumění vybrané věkové úrovně.

 Distorze času

– V hypnóze klient věnuje pozornost myšlenkám a vzpomínkám, postojům a porozumění. Čas má různou subjektivní hodnotu. Každý z nás už zažil pět minut akutní bolesti, která se zdála jako trvající nekonečnou dobu a jistě také odpoledne strávené s přáteli a rodinou, které je zase tak krátké, přestože trvá hodiny. Subjektivní čas je ohromně důležitá věc. A každý chce cítit bolest jen tak krátce jak jen to je možné. Nemůžete změnit hodiny, ale můžete změnit způsob, jakým vnímáte čas. Sezení u zubaře, například se může zdát jen asi jako minuta, přestože to ve skutečnosti byla hodina času.

 Ideomotorická aktivita

– Asi každý z nás zažil situaci, kdy byl v autě na místě spolujezdce a ve chvílích pocitu, že by měl řidič začít brzdit jste automaticky začali tlačit nohou do podlahy jako byste chtěli sešlápnout brzdu. Nebo ve chvílích, když například krmíte malé dítě a chcete aby otevřelo pusu tak ji sami otevíráte. I tohle může být představa ideomotorické aktivity.

 Ideosenzorická aktivita

– Zde je mnoho způsobů využití v hypnóze. Jde o představu smyslové zkušenosti, představu pocitu. Dobré využití této zkušenosti může být, například pokud máte zranění kterékoli části těla a vyvoláte znecitlivění této části nebo snížené vnímání bolesti. V tuto chvíli vyvoláte představu specifického smyslového stavu jelikož víte, že veškeré hypnotické úkazy pocházejí z učení ze zkušenosti každodenního života. Už vás někdy bolela hlava a vy jste se zabrali do nějaké činnosti ať už je to cokoli. Například jste sledovali nějaký napínavý film a přitom jste zapomněli na bolest. Právě to, co jste prožívali byla anestézie. Máte anestézii různých částí těla kterou prožíváte každý den. Zapomněli jste na pocit bot na vašich nohách, na límec kolem krku, na brýle na nose nebo například na pocit váhy vašeho těla na pohovce, když sedíte – právě teď. A vy si dokážete uvědomit všechny ty pocity hned jak jim věnujete pozornost. Navozenými změnami můžete vyvolat tyto změny využitím zkušenosti učení z jejich každodenního života. Například hypnotická narkóza. Bolest je velice zvláštní zkušenost. Pokud můžete vašeho klienta zaujmout do určité míry tak, aby mohlo být indukováno použití jejich učení můžete bolest zrušit. Nezáleží na tom jestli je udržujete vzhůru ve spánku nebo ve stavu dvojitého uvědomění. Do určité míry jim potřebujete sdělit, že je přínosem udělat cokoliv s bolestí. Je narkóza stav bezvědomí? Nevím, ale nemyslím si to. Možná je narkóza v první řadě ztrátou paměti. Můžete učit lidi například s rakovinou, že je dobré cítit bolest, ale proč mít bolest tak dlouhou dobu? A proč si vůbec pamatovat bolest? Erickson vysvětloval pacientům: ,,Víte, vaše bolest je tvořena ze tří věcí. Očekávání příchozí bolesti, vzpomínka na bolest kterou jste zažili a aktuální zkušenost bolesti “. Říkám tomu ztráta paměti pro bolest a neuvědomování si bolesti budoucí. Poté jste snížili bolest na jednu třetinu. Podobně můžete použít časové zkreslení a zkrátit tím prožitek bolesti. Přehodnocení bolesti může být další způsob pomoci. Můžete se ptát: „Tahle krátká, ostrá, bodavá, oslepující bolest, můžete z ní udělat tupou, těžkou bolest? “. Lidé v hypnotickém stavu jsou otevřeni novým myšlenkám. Chtějí zkoumat myšlenky v rámci svých vzpomínek jejich úpravy a všechna různá učení zkušeností života. Oni vezmou váš návrh a přeloží ho do vlastních tělesných učení. Nemocní s nádory mohou transformovat ostrou bolest, oslepující, těžkou bolest po návrhu do tupé, těžké bolesti a dále do pocitu slabosti a relaxace. Jinými slovy přesměruje pozornost znovu, ale tentokrát do tíhy, slabosti a relaxace. Můžete nasměrovat jejich pozornost k jejich botám na nohou, k límci na krku, k jejich rukám které leží na stehnech nebo třeba ke zvukům v místnosti atd. A jak následují tu řadu návrhů netrvá dlouho než zapomenou na boty na jejich nohách, na límec kolem krku atd., můžete přesměrovat pozornost tak volně a pomalu. Můžete vyvolat jisté druhy fyzického chování a jisté druhy psychologického chování poté co máte indukovaný trans, který je stavem zvláštního uvědomění a zvláštních schopností reagovat na podněty. Je nutné také říci, když už se bavíme o bolesti, že je to velice subjektivní prožitek a je asi nejvýznamnější příčinou, proč lidé vyhledávají pomoc. Bolest sama o sobě může jedinci sloužit k určitým užitečným záměrům. Vytváří varování, neodbytné varování, že je nutná pomoc. Přináší omezení fyzické aktivity což často prospívá. Podněcuje v těle fyziologické změny úzdravné povahy. Z toho důvodu bolest není pouze nežádoucím vjemem jenž má být odstraněn, ale spíše prožitkem, který má být uchopen ku prospěchu.
 

Trans se může stát, stejně jako denní snění a tvůrčí stavy imaginace, důležitou fází svobodného rozvoje osobnosti.