fbpx

Hypnotické reality

 Co je to realita?

 Jednoduchá otázka, že?

 Wikipedie říká, že skutečnost je paradoxní pojem: na jedné straně by měl označovat to, co opravdu jest a nezávisí na pozorovateli, na druhé straně každý výměr toho, co je a co není skutečné, je výtvor člověka a určité kultury.

 Význam slova realita a polemiku o tom co je a co není realita nechám na vás. To ostatně není to čemu bych se chtěl věnovat.

 Naproti tomu bych vám chtěl představit 5 realit, které nás ovlivňují, a které by měl znát každý dobrý hypnotizér. Jelikož jsou jisté reality, které nás ovlivňují. A z pohledu hypnotické terapie nám tyto reality napomáhají přesměrovat energii z jedné reality do jiné a přenést tak zdroje, které mají ozdravený efekt.

 No možná to zpočátku zní jako přitažené za vlasy. Realita je přeci jen jedna.

 Ok, pojďme to trochu prozkoumat.

 Asi „první realita“, kterou máte na mysli je fyzická realita. Ve fyzické realitě víme například, že pokud auto narazí na pevnou překážku pak se auto poškodí. Stejně tak i ta pevná překážka. Je to něco co nás obklopuje. Do určité míry dokážeme ovlivnit tuto fyzickou realitu a také tato fyzická realita ovlivňuje nás. Každý z nás ví, že pokud by spadl z velké výšky může to mít fatální důsledky na naše zdraví. 

 Další realitou je realita intelektuální. To jsou naše zákony, předpisy, hranice států a pravidla. Jako příklad může sloužit státní hranice. Jsou jisté státy kam můžeme cestovat jen s občanským průkazem a do jiných zemí je zapotřebí například vízum. Také jsou jisté části země kam se nedostaneme vůbec nebo jen se zvláštním povolením. Dalším příkladem může být třeba sociální systém dané země.

 A co třeba symbolická realita. Máte třeba nějakého maskota pro štěstí? Pak máte něco co pracuje v symbolické realitě. Nebo třeba symbol státu jako je vlajka. A co takhle třeba karikatura Mohameda? Lidé přeci nebrání obrázek na kterém je Mohamed, ale spíše význam, víru, která je za tímto symbolem. Symbolická realita je přenesená realita. Je to něco co vyjadřuje něco většího. A také tato realita ovlivňuje naše emoce. Ostatně symbolická realita dokáže ovlivnit i realitu intelektuální. Symbolická realita nás obklopuje ve velké míře a má na nás opravdu velký vliv, aniž by si to spousty lidí uvědomovalo.

 A tím se dostáváme k realitě emocionální. Emoce jsou velice důležité k našemu přežití. Emoce mají opravdu velkou sílu, protože právě emoce je něco co nás žene do akce nebo nás naopak brzdí, zastavuje. Emoce mohou přicházet sami od sobe. Už se vám někdy stalo, že jste cítili nějaký zvláštní pocit a nevěděli jste proč se tak děje? Ano, jsou i chvíle odosobnění kdy absence emoce napomáhá k úspěšnému zvládnutí situace. To mohou být například chvíle kdy dostáváte negativní zpětnou vazbu a přitom je vám to jedno. Co je ale nejdůležitější je, že emocionální realita dokáže měnit realitu symbolickou, intelektuální a zasahuje i do reality fyzické. Emoce jsou jako palivo našeho chování. Dalo by se říci emoce = chování. A také proto, pokud chcete změnit chování kohokoli nejprve změňte emoci ve které se nachází. Emoce by měla podporovat nové chování, protože jenom tak může být změna efektivní.

 A tou nejsilnější realitou, bez které by pro nás neexistovala žádná jiná realita je realita pozornosti. Naše pozornost je nejdůležitější realitou v našem životě. Tam kde je naše pozornost tam to roste, žije. Tam kde je pozornost je energie. Není to žádná magická energie, ale spíše psychologická energie. A v terapii nebo naopak ve šťastném životě záleží na tom kde je právě naše pozornost. Pokud nevěnujete něčemu pozornost pak to pro vás neexistuje v ten daný okamžik. Pozornost je základní složkou našeho života. Možná i proto se nabízí otázka: Mají lidé problémy, protože mají problémy. Nebo mají lidé problémy, protože si myslí, že mají problémy? Můžete zaměřit svou pozornost na cokoli jen budete chtít. Ať už se jedná o překonání nějaké překážky nebo dosažení vytouženého cíle. A pokud se spojí síly všech realit o kterých zde mluvíme pak není možný neúspěch. Což je báječná zpráva, nebo ne?

Pokud jako člověk nebo jako hypnotizér dokážete efektivně pracovat v rámci těchto pěti realit pak máte ten nejsilnější nástroj pro svůj život. Samozřejmě se tyto reality prolínají. Jen je zapotřebí si uvědomit, že ne všechny reality dokáží ovlivnit ty další. Ale jsou zde jisté možnosti, které nabízejí mnohdy až kouzelně jednoduché přístupy na ty nejefektivnější změny. K čemuž se vážou i jisté principy. 

Už jste někdy viděli hypnotizéra při práci?

 Pak jistě víte, že jedním z prvních kroků, které je zapotřebí udělat je přitáhnout pozornost. Protože právě pozornost nám umožní proplouvat mezi jednotlivými realitami.

 Dalším krokem, který je zapotřebí je obejít jistá omezení. Nějaký kritický faktor. Aby bylo možné se přesouvat od jedné reality k další.

 A tím dalším krokem je již samotná cesta k novým možnostem. K lepšímu, spokojenějšímu životu chcete-li. V tento okamžik se začínají odehrávat kouzelné věci, které často lidé popisují jako magické.

 Chtěli byste maximálně ovlivňovat kvalitu svého života? Asi hloupá otázka, že? Pak se přihlaste na seminář hypnózy kde se dozvíte a naučíte způsoby jak dosahovat změn v co nejkratším možném čase. Je to opravdu kouzelná jízda za dobrodružstvím, poznáním a novými schopnostmi, protože mnoho z vás se na tuto cestu již vydalo. A já vím, že nikdo nechce stát poslední v řadě.