E-booky

Právě ke stažení

Kritický faktor

Taktiky dohody

pravděpodobnost

dohoda

Taktiky trvalosti

zasévání myšlenek

postupné aproximace

zákon zvyšujícího účinku

BONUS

Přesouvání pozornosti

Přihlaste se pro stažení souboru