fbpx

Dynamická představa v hypnóze

 Dynamická představa je forma interaktivní řízené představy. Je to snadné do té míry, že podvědomí osoby vytvoří celý obsah. Hypnotizér jen nastavuje scénu. Poté všechno nechá přirozeně se rozvíjet. Jediný úkol hypnotizéra je být katalyzátorem, a ujistit se, že podal dost návrhů, které zajistí, aby věci spontánně plynuly a rozvíjely se.

 Dynamická představa je proces, který užívá aktivní hypnózu v kombinaci s dynamickým principem, aby udělal určitou práci.

 Což je ohromný učící nástroj, protože:

a) je to snadné
b) má jednoduchou strukturu
c) spouští to spontánní podvědomé odpovědi
d) jak postupujete automaticky zajišťujete odezvu

 Použití dynamické představy je relativně jednoduché a snadné. Otevírá to dveře v objevování mnoha hypnotických jemností.

Nyní se podíváme na dva druhy hypnózy za použití dynamické představy
            I.léčivá – terapie, která řeší specifický problém
            II.vytvářející – což může být jako obecné zlepšení bez zaostření na nějakém specifickém problému.

 Dynamická představa může ovládat více situací. Avšak pro léčivou hypnózu představuje formu „volně obsahové terapie“. Vy nepotřebujete vědět co je problém, jen se ujistěte, že jste nastavili na začátku očekávání, které přináší symboly spojené s problémem, který mají na mysli. A pro vytvářející hypnózu jednoduše projděte procesem a nechte podvědomí vybrat si jak zlepšit život samovolně.

 

 Pohled na logiku podvědomí: podvědomí má dva hlavní způsoby uvažování:

1.spojení – vzorce, určité systémy
2.symbolismus – to je doména podvědomí. Symbolismus je zvláště silný způsob jak pracovat na mnoha úrovních. 

 Zajistěte pozitivní zkušenost:

      ✔pozitivní posílení – posilujte pozitivní prohlášení. To dává podvědomí představu kde načerpat zdroje

     ✔předpoklady – zasaďte myšlenky, že se vše podaří. Že to bude pozitivní zkušenost („tohle bude fantastická cesta tvou vnitřní myslí, procházka vnitřní krajinou“)

     ✔jeďte první třídou – pokud to neděláte, proč by to mělo fungovat? Role hypnotizéra je nespustit ze zřetele podvědomou aktivitu směřující a generující pozitivní zkušenosti.

A teď k samotnému procesu, který je opravdu jednoduchý ve své podstatě:

 První čím začínáte je rozhovor, abyste zjistili určité věci jako například kde se cítí dobře. Nechcete je vést na místa, která mohou mít spojená s nepříjemnými zážitky. Velmi pěkný způsob jak to udělat je povídat si o příjemných zážitcích ve kterých se cítí opravdu dobře. Spontánně vám mohou vyprávět o zážitcích z dětství což pro ně může být fantastické. Také to může být například nádherná dovolená. To co hledáte je místo plné bezpečí. A pokud si nejste jisti, které místo je pro ně tím bezpečným, prostě se jich zeptejte!

  1.  navození transu a vědomé/podvědomé odloučení.
  2.  příjemné místo. Místo kde se cítí dobře a bezpečně. Může to být prosluněná pláž, nějaké místo v přírodě nebo třeba houpací síť. Ostatně vy už jste ho zjistili při předchozím rozhovoru.
  3.  stanovte očekávání, což vede hlouběji k druhé zkušenosti. 
  4.  vezměte je hlouběji. Najděte nějaký průchod do jiného světa (může to být jeskyně, studna, lesní cesta, dveře, brána, vor na řece nebo počítání od 10-1 atd.) Zajistěte, aby je brána vedla k místu, kde můžete vyřešit problém nebo se něco nového dozvědět.
  5.  nechte je popisovat místo kde se nachází a přitom je nechte prozkoumat oblast.
  6.  začněte přidávat symboly pro podvědomí, které napomohou ve vyřešení problému. K tomu využívejte prostředí (tajná kniha, osoba se zprávou, nápisy, malby, cokoli čemu dáte předpoklad něčeho významného). Nechte je najít a vybrat si nějaký symbol, popřípadě jim poskytněte pouze návrhy.
  7.  veďte interakci se symboly a věnujte zvláštní pozornost pocitům a významům.
  8.  využívejte pozitivní osobní slova transu.
  9.  přiveďte je zpět po stejné cestě (průchod – jeskyně, brána, cesta atd.)
  10.  vyveďte je z transu a opět jim zopakujte pozitivní osobní slova transu a ostatní posílení.

Poskytněte jim příjemnou zkušenost.

 Stále zajišťujte odezvu – „Co se stalo právě teď? Co ještě se změnilo? Co myslíte, že to znamená?“ Užívejte echo efekt což prohlubuje zkušenost transu a stabilizuje ji. Naslouchejte a používejte pozitivní osobní slova transu, která jsou pro ně významná. To vytvoří vynikající pákový efekt a silnou hypnotickou zkušenost. Držte věci v pohybu. Pokud začnou věci zapadat přidejte nový symbol nebo veďte pozornost k něčemu dalšímu. Nenechte je analyzovat všechny věci. Udržujte je zvědavé a zajímající se. Zmatení nebo náhlý vhled je v pořádku jak jsou věci hnané podvědomým. Dovolte jim dokončit příběhy. Před tím než opustíte zkušenosti ve kterých jsou pozitivní pocity, požádejte je, aby si je vzali sebou.

 

V tuto chvíli máte k dispozici velice jednoduchý a přitom silný nástroj dynamické představy. Můžete jej využít pro načerpání pozitivních zdrojů nebo k řešení nějakého problému. Také je to velice dobrý nástroj na trénink hypnotických schopností což je pravdou. Myslíte, že byste se cítili silnější, kdybyste měli více hypnotických nástrojů? Tak jak cítíte nadšení, můžete navštívit seminář kde se dozvíte další nástroje a přístupy ohledně hypnózy a NLP.