fbpx

Ďábelská Hypnóza

 

 Zjednodušeně řečeno je hypnóza nástrojem pro komunikaci s podvědomím.

 Pokud se můžete dostat do podvědomí tak máte přístup do světa zdrojů. Zde jsou k vaší dispozici zdroje, které ovlivňují kvalitu našeho života. Můžete je využít k nápomoci například při fyzickém hojení, pro překonávání překážek, pro stimulaci kreativity a překonávání emocionálních traumat.

Za pomoci hypnózy mohou být lidé zdravější, spokojenější, silnější, laskavější a snad i moudřejší.

 Dokážete si představit top manažera, který nevede podnik dolů. Ale je to ten manažer, který dokáže sdílet vizi tak silně, že umí nadchnout ostatní.

 Učitelé, kteří dokáží zaujmout pozornost žáků a pohltit je do vyučujících příběhů. Učitelé co umí naslouchat a motivovat.

 Kouči, kteří vedou s jemností a s podporou, a otevírají naše skryté schopnosti.

 Rodiče co naslouchají dětem a napomáhají překonávat emocionální výzvy. Otevírají možnosti svobodného rozvoje a podporují skryté zdroje jako je sebevědomí, přátelství, otevřenost a učení. V tom vnímám sílu hypnózy jako nástroje pro lepší život. Možná vás napadne: tak proč se tyto věci neučí na školách?

 A co „společnost“ přeje si takové lidi? Kteří jsou samostatní, zodpovědní, sebevědomí, moudří, šťastní a nezávislí. Rozhlédněte se kolem a můžete nahlédnout i do historie. Politika, korporátní společnosti, reklama a vlády, ti všichni využívají nějakých principů hypnózy. Podívejte se na večerní zprávy a udělejte si obrázek sami.

 Samozřejmě je zde i otázka zneužití. Hypnóza je nástrojem stejně tak jako třeba nůž, auto nebo kladívko. Nástrojem, který sám o sobě není ani dobrý ani špatný. Máme se bát lidí co mají auta, jelikož je mohou použít jako zbraň? Nemyslím si to. V tuto chvíli vstupuje do hry něco čemu říkáme etika. Je na každém z nás jak se chováme v tomto světě a zda bude lepším místem.

 Věřím, že má každý právo na to, aby znal principy úspěšné komunikace. Věřím, že má každý právo znát umění hypnózy, aby mohl napomoci svým blízkým a přátelům udělat ten svět okolo sebe lepším.

 Věřím, že má každý právo znát techniky a principy toho silného, tajemného, magického a utajovaného umění, kterému se říká hypnóza, aby se mohl sám rozhodnout ve svém životě a nemusel být pod vlivem manipulace a ovlivňování elit.

Hypnosis is a force for good