fbpx

Cesta hrdiny v terapii

 

Joseph Campbell (http://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell) religionista napsal knihu tisíc tváří hrdiny. On zkoumal mýty a legendy. Všímal si co všechny tyto příběhy mají společného. Máme zde v podstatě dvě reality. Příkladem může být pán prstenů. První je normální každodenní svět a druhý jiný svět kde je všechno možné. Kde se dějí kouzla a všechny ty věci. Je zde určitý druh odporu jak hrdina přechází z jednoho světa do druhého. Je zde setrvačnost zůstat v normálním světě. To je místo kde vše neznámé je děsivé, riskantní a do určité míry nepohodlné. Tak musí vstoupit do jiného světa, ale je zde nějaké překážka při přechodu. Pak se vše odehrává v tomto novém světě a na konci je zase přechod do běžného světa s nějakou překážkou.

Cesta hrdiny je v podstatě stejná jako hypnoterapie, je zde jistá podobnost. Vzorec P.K.Z.T je další způsob porozumění cesty hrdiny. Hrdina začíná v normálním světě jinak nemáme kontrast a nevíme do jak úžasného světa se dostává. Další fáze je uvedení což je jako pozvánka do nového světa. A nakonec návrat kde si musí vzít to co se naučil a je zde opět odpor, protože lidi se kterýma se setká mu nemusí rozumět. On už je jiný.

 Máte s tím nějakou zkušenost? Možná projevíte více zájmu nebo charismatu nebo se jinak oblékáte a lidé vás hodnotí jinak, jelikož už nejste tak stejní tak odhadnutelní?

 Na začátku musíme nastavit scénu v normálním světě. To nastavuje souvislost. Tak se můžeme ztotožnit s hrdinou a my víme, že bude následovat nějaký příběh . Začínáme v obyčejném světě a náhle se něco vyskytne, nějaká akce, dobrodružství co usiluje o vtáhnutí hrdiny do jiného světa. V našem příkladu to může být přerušení, nějaká přestávka v sekvenci. Co stanovuje hrdinu a to jak se chová v normálním světě je znakem, že s nim soucítíme, že se s ním ztotožníme. To přitáhne pozornost. Víme, že je zde normální svět a odlišný svět, který ho volá. Je zde akce, dobrodružství, nějaký druh většího účelu a zpočátku odmítnutí. Odmítnutí je důležité. To stanovuje lidskost, slabost a vytváří to napětí. Náhle se nevědomky začneme srovnávat. My jsme mnohokrát jakoby nuceni udělat změnu, které se bráníme, bojíme se. Je to neznámé a my nevíme jak s tím jednat tak to zpočátku odmítáme. Odmítnutí může být překonáno mnoha způsoby, ale typicky je to nějaký druh rádce. Často je to příprava na nový jiný svět. Rádce jen připraví hrdinu. Poté je zde také test. Může to být test víry, rozhodnutí atd. Nyní následuje přechod do alternativní reality. Pak zde máme: P – jako narážka, K – jako rádce, Z – jako spojenci, nástroje, učení T – prohloubení transu. V této realitě hrdina získává nástroje a schopnosti a poté je zde test. Konfrontace s tím nejhorším co může nastat. V hypnoterapii mohou být spojenci a nástroje ve formě pozitivních návrhů, oživení pozitivní zkušenosti, bezpečné místo aplikované později na nějaké trauma nebo symbol, učení atd. Test může být konfrontace se smrtí. Je zde dramatická souvislost. Spojení nemusí být lineární proces, ale může procházet cykly. A máme výstup. Výstup a test se potkávají. Výstup je místo kde se završí hlavní práce. Pokud to vezmeme z hlediska terapie – pokud děláte věkovou regresi pak je to návrat do minulosti a vyčištění traumatu. V kotvení to může být okamžik kdy cítíte bolest a úlevu zároveň. Přitom bolest mizí. Pokud je to symbolické může to být vstup do arény a konfrontace se lvem. Může to být šéf a okamžik kdy cítíte kuráž a odvahu pro cokoli co máte udělat. Můžete mít několik cyklů kdy hrdina vyhrává, ale potom se ztrácí a zase vyhrává a zase se ztrácí. Můžete mít jediný cyklus. To záleží na vás a na okolnostech. A pokud si vezmete vaše příběhy přirozeně tam najdete určité body cesty hrdiny. Je to základ, zjednodušený tvar. To je to co to vynese k životu. Tohle je struktura.

Je to něco na co bude reagovat podvědomí, jelikož se to vyskytuje normálně v našich životech.

A jako bonus pro Vás mám ještě 20 linek příběhů podle Roberta Tobiase

Hledání

Účel hrdiny je hledání, mise, cíl možná něco najít, něčeho dosáhnout. Tak máte jasný cíl dostat se z bodu A do bodu B. Události, které definují cestu jsou spíše o hledání. Může to být vnitřní cesta. Cesta osobního růstu, změna. Tak jak hrdina přichází k cíli tak se mění jako osoba. Dosažení cíle se stává symbolem změny.

Dobrodružství

Klíčová věc je co se stane po cestě. Je to spíše o cestě než o cíli. V hledání se soustředíme na cíl a v dobrodružství spíše na cestu. Jsou to zejména akční příběhy.

Pronásledování

Děti si hrají na policisty a lupiče. Indiány a kovboje. Metaforou může být kočka s klubíčkem. Tom a Jerry. Nebo například romance může být o stíhání. Pronásledování může končit v mnoha formách.

Záchrana

Záchrana je o hrdinovy , který musí někoho zachránit ať už je to rodina, partner, dítě, mazlíček nebo celý svět. Může to být i emocionální záchrana – někdo je uvězněný v emocích nebo v minulosti nebo v drogách. To všechno jsou příklady záchrany.

Únik

Únik může být před čímkoli. Může to být třeba i svědění vs poškrábání. Únik před tyranií.

Pomsta / trest

Pomstychtivé příběhy jsou důležité v naší psychice, v našich míněních. V podstatě to lidi učí jak jednat se hněvem. Co to znamená, když se někdo rozlobí? Že naše osobní hranice nebo sebeúcta nebo cokoli bylo narušeno. Může to být útok na naši identitu, přesvědčení nebo hodnoty. Pomstychtivé příběhy nejsou jen o tom se někomu pomstít, ale teoreticky jsou o obnovení hranic. Může to být výchovné v situaci kdy lidé nevědí kdy přestat. Příběhy posedlosti po spravedlnosti mohou být o pomstě / trestu. Jsou to příběhy o tom jak daleko můžeme zajít. Co je rozumné. Je zde nějaký stimul, nějaký důvod. Mnohokrát to bude pozitivní důvod. Například: hnutí za lidská práva v Americe. To není o tom učinit někoho aby trpěl. Je to o právu. Justiční příběhy jsou o nápravě, o pomstě. Cvičení psa může být příkladem.

Záhady / hádanky

Například detektivky. Nemusíte vyřešit každou hádanku v příběhu, ale pokud nevyřešíte převážnou část tak se lidé budou cítit podvedeni. Hádanka nebo záhada může spočívat třeba i v oblékání. Nejjednodušší způsob jak vytvořit záhadu je začít s cílem a poté přidáte další vrstvu, aby to překryla. Poté přidáte nápovědu, něco vynecháte, aby byl k řešení záchytný bod. Slepé uličky atd.

Soupeření / konkurence

Dva adepti relativně se stejným talentem, schopnostmi nebo čímkoli jsou konkurencí. Pozitivní soupeření – bratři, přátelé atd. Nebo nepřátelské soupeření ve smyslu já ti ukážu kdo je lepší zde se vyskytuje i princip pomsty. Soupeření může být třeba i když jdete spát a kdo dřív usne vyhrává i to je příklad příběhu soupeření.

Poražená strana

V podstatě máme dvě strany, dva jedince, kteří usilují o stejný cíl.

Pokušení

Je to v podstatě příběh, když je někdo nabádán k něčemu. To je morální poučení. Pokud je hrdina v pokušení může náš respekt k němu klesat nebo stoupat. Při překonávání pokušení se můžeme ztotožnit. Příkladem může být i tvarohový koláč v lednici a pokušení ho sníst.

Metamorfóza

To je přeměna spíše fyzická než změna osobnosti a růstu. Většina pohádek zahrnuje nějakou fyzickou proměnu. Může to být symbolická verze transformace.

Transformace

Tohle není o hledání o misi nebo o cíli. V příběhu transformace není žádné dobrodružství. Je to jen o tom, že si někdo žije svůj život a okolnosti ho někam tlačí z jeho běžného způsobu života. Dokud nedojde k transformaci k osobnímu růstu. Oni se učili větší lekci a stali se lepším člověkem.

Dospívání / zrání

Může to být teenager stávající se dospělým. Může to být i profesní zrání.

Milostný příběh

Milostný příběh může být ve formě k partnerovi jako osobě nebo mazlíčkovi jako pes. Je zde atraktivita, přitažlivost, odloučení a shledání.

Zakázaná láska

Většinou bude souviset s kulturníma rozdílama. V naší společnosti to může být cizoložství, jinde zase předmanželský sex. Je zde nějaké sociální tabu. Příběh může být zasazený i k neživým věcem nebo třeba k aktivitám.

Oběť

Oběť je zkoumání ušlechtilejší strany lidskosti. Jsou dva druhy obětí – první která jde za účelem a druhá kde nastala situace a musíte si vybrat.

Objev

Může to být něco ohromného nebo strašného. Buď je hrdina v nějakém dilematu a musí udělat těžkou volbu založenou na objevu nebo chce ukázat nějaký objev aby odhalil něco strašného nebo úžasnou pravdu. A jsou zde síly které tomu předcházejí. Není to hledání nebo záhada, žádná nápověda. Objev je náhodný. Například: stříhání vlasů.

Nenasytnost / přebytek

V podstatě je to zkoumání rozdílu mezi tím co lidi myslí že chtějí a mezi tím co skutečně chtějí. Typický příběh je o někom kdo je daleko za sociální normou přijatelnou z hlediska přebytku.

Tragédie / nemilost

Obvykle můžeme začít na vysoké pozici kde je všechno dobré a poté krok za krokem ničí svůj život až skončí na ulici. Nebo to může být vnitřně vygenerované jako nedůvěra kdy lidé jednají v podivných způsobech a neuvědomují si, že jsou zde důsledky za jejich činy. V každodenní situaci může takový příběh začínat u tkaniček u bot.

Spása / odpuštění

To může být příběh kdy někdo začíná odspoda a vypracuje se. Příklad by mohl být z hvězdných válek. Příběh Vadera je o pádu a spáse ze strany jeho syna.

Všechny tyto linky příběhů můžete použít různým způsobem a můžete je kombinovat. Mohou být jako prototypy sil, které formují příběh.